Presentasjon om Grønn mobilitet i Tromsø

Ved å utforske muligheter innen grønn mobilitet, samarbeide med flere små og store lokale bedrifter og teste ulike kampanjer rettet mot folk og bedrifter ønsker vi å få flere til å la bilen stå - spesielt på arbeidsreisen.

Folk tilbringer store deler av uka på jobb. Derfor er det stort potensiale at bedriftene inspirerer sine ansatte til å velge grønn transport i hverdagen. Inspirerer vi i tillegg bedriften til å gjøre grønnere valg for sine transportbehov i arbeidstiden, vil både bedriften og de ansatte minske sin lokale miljøpåvirkning.

Vår viktigste oppgave er å vise de positive effektene ved å velge grønn transport og fremme fordelene en bedrift oppnår med miljøvennlige valg. Vi ser også at koblingen til helsefordeler ved grønn transport er viktig for bedriftene.

Vi har erfaring fra Tromsø i samarbeid med Troms fylkeskommune, hvor vi fikk et tett samarbeid med flere av de største bedriftene i Tromsø, blant annet UNN (Sykehuset) og UiT (Universitetet).

Ta kontakt med oss på hverdagsmiljo@framtiden.no for å høre mer om Grønn mobilitet og hva vi kan gjøre for din kommune.