Bilde av et brød.

- brød

har blitt kastet mens du har vært på denne siden.1
Vi trenger en
matkastelov nå!

Skriv under!

Ja, jeg vil ha en matkastelov som forplikter matbransjen til å forhindre kasting av spiselig mat og donere overskuddsmat.

Les mer om kravene.

Takk for signaturen din!
Har du også lyst til å støtte arbeidet vårt?
-> Bli medlem!
Oops! Her skjedde det visst noe feil. Vennligst prøv igjen.
Maten som kastes
kunne mettet
1.000.000 mennesker2
Matkastingen tilsvarer utslippene fra
505.000 biler3
Anja står foran et bord med masse mat som er funnet i søppelkasser etter stengetid.
Her er litt av den spiselige maten vi fant da vi sjekket søppelkassene til noen få butikker etter stengetid.

Over hele landet fylles søppelkasser med fullt spiselig mat. Dette er en vanvittig sløsing med ressurser. Når vi allerede ser konsekvensene av klima- og naturkrisa, bør det være en selvfølge at vi ikke kaster mat på denne måten. Med en matkastelov vil vi tvinge matbransjen til å ta ansvar.

Spiselig mat skal ikke kastes. Vi trenger en matkastelov nå!

-> Skriv under
Gulrøtter plukkes på et jorde

I dag er det også en snever definisjon av hva matsvinn er. Gulrøtter som pløyes ned før de er plukket og høns som ikke blir laget til lim er eksempler på fullt spiselig mat som i dag ikke telles med i matsvinn-tallene. Dette skjulte matsvinnet utgjør faktisk mer mat enn det vi regner som matsvinn i dag. Derfor vil vi ha en bredere definisjon av matsvinn, som tar med all den spiselige maten som går til spille.

-> Skriv under

Hva skal matkasteloven inneholde

Vi krever en matkastelov som forplikter matbransjen til å ...

  • ... forebygge og redusere matkasting med åpen rapportering om dette arbeidet.
  • ... gi bort spiselig mat framfor å kaste den, gjennom å finansiere en felles løsning for å håndtere overskuddsmat.
  • ... forebygge matsvinn hos forbrukere.
  • ... bruke en bredere definisjon av matsvinn, hvor all spiselig mat som går til spille tas med.
-> Skriv under!
Mat kastes ut fra søppelkasser på et jorde.
Foto: Jim West / Alamy Stock Photo

Slik bør en matkastelov fungere

Vi kaster enorme mengder mat, og er nødt til å få på plass en matkastelov! Men hvordan skal den se ut?

Les saken

Kilder

1) 3.3 brød i sekundet

Anslag basert på den totale vekten av kastede av brød og bakervarer i hele verdikjeden i 2020 fra denne NORSUS-rapporten, hvor hele vekten av kategorien "brød og bakervarer" er oversatt til antall brød med en antatt snittvekt på 720 gram.

2) Matsvinnet kunne mettet over 1 million mennesker

Anslag basert på gjennomsnittlig årsforbruk av mat i Norge i kilo fra Forbrukerundersøkelsen 2012 opp mot totalt matsvinn i Norge i 2020.

3) Utslippet fra matsvinn sammenlignet med biler

Anslag basert på klimagassutslippet fra matsvinn i 2020 (matbransjen, offentlig sektor og husholdningene, og sjømatindustrien. NB: Utslipp fra jordbruket er ikke inkludert da disse ikke er blitt beregnet Landbruksdirektoratets matsvinnrapport for 2020) opp mot årlige klimagassutslipp fra fossilpersonbiler, som igjen er utregnet fra gjennomsnittlig årlig kjørelengde i 2021 i Norge og utslipp per kilometer for bensin- og dieseldrevne personbiler i Europa.