Vi i Framtiden i våre hender har miljøfyrtårnkonsulenter som kan veilede både store og små enkeltvirksomheter og organisasjoner, kommuner og konsern som ønsker å styrke miljøprofilen og bli miljøfyrtårnsertifisert.

Ta kontakt med oss på hverdagsmiljo@framtiden.no for å høre mer.

Miljøfyrtårn er et norsk miljøledelsessystem og en tredjeparts miljøsertifisering. Sertifiseringen er godkjent i Europa på linje med EMAS. Miljøfyrtårn implementeres i bedriftens HMS-system.

For å bli Miljøfyrtårn må bedriften ha en avtale med en godkjent miljøfyrtårnkonsulent som veileder dere i prosessen. Sertifisøren har ansvar for å kvalitetssikre miljøledelsessystemet og godkjenne bedriften som et Miljøfyrtårn.

Framtiden i våre hender har erfarne konsulenter med høy faglig kompetanse. Målet vårt er å bidra til at virksomhetene får en god prosess som er forankret i ledelsen og involverer de ansatte.

Alle våre konsulenter er erfarende foredragsholdere og bidrar gjerne med å inspirere og motivere de ansatte. Vi kan snakke om enkelttemaer innenfor miljøsertifiseringen og eller ta for oss hvordan bedriftens innsats kan bidra i større sammenheng.

Våre konsulenter: 

Kjersti Larsen (Oslo)
92 48 58 73
kjersti@framtiden.no

Astrid Bjerke (Oslo)
97 01 26 31
astrid@framtiden.no

Svein Gunnar Karlstrøm (Tromsø)
95 84 33 31
svein@framtiden.no

Else Mari Fauske (Lillehammer)
45 25 13 55
Else.fauske@framtiden.no

Hanne Mork Hamre (Ålesund)
48 21 44 53
hanne.mork.hamre@framtiden.no

Les mer om miljøfyrtårn her.

Ta kontakt med oss på hverdagsmiljo@framtiden.no for å høre mer.